Read ebooks free

 • E-grāmata: Teekond ujumisoskuseni. Kooliujumise juhendmaterjal [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2019, , 9.28 Mb, Izdevniecība: Menu Kirjastus OÜ, ISBN-13: 9789949549962)
 • Kooliujumise juhendmaterjal „Teekond ujumisoskuseni“ aitab liikuda ujumisoskuse omandamiseni samm-sammult. Kooliujumise juhendmaterjal koosneb e-raamatust ja lamineeritud trükisest, mida saab kasutada basseini ääres ujumistunde andes. ... Show more ...
 • E-grāmata: Памятка работника [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 2.39 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552894)
 • Цель брошюры дать людям информацию о трудовых отношениях (предназначено и для людей с лёгкими душевными и психическими недостатками здоровья). Брошюра распространяется через Эстонскую палату людей с ограниченными возможностями, на трудовых ярмарках,... Show more ...
 • E-grāmata: Безопасность труда при дорожных работах [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 5.06 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552924)
 • В брошюре уделяется внимание возможным рискам, которые связаны со строительством дорог, описываются требования различных правовых актов, а также даются рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению несчастных случаев на рабочем месте. ... Show more ...
 • E-grāmata: Безопасность и гигиена труда в торговле, о [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 1.94 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592166)
 • В брошюре дан обзор рискам, которые могут возникнуть на предприятиях торговли, общественного питания и в гостиницах – как их распознать и что сделать для того, чтобы снизить до минимума их влияние на здоровье работников. Будут рассмотрены виды ... Show more ...
 • E-grāmata: Предпочитайте трудовой договор [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 1.84 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592319)
 • В брошюре даётся обзор законам Эстонии, которые регулируют сферы жизни, связанные с трудовым процессом. Читатели узнают, чем отличается трудовой договор от договора поручения, почему для работника выгодно заключать договор, а также какие социальные ... Show more ...
 • E-grāmata: Опасные химикаты в рабочей среде [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 2.82 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592074)
 • Тема брошюры обращение с опасными химикатами. В брошюре описано, что такое опасный химикат, как химикат может попасть в организм человека и какое влияние на него оказывает. Также рассказывается о карте безопасности химикатов и мерах, которые можно ... Show more ...
 • E-grāmata: Скольжение и спотыкание: как предотвратиm [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 4.53 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592043)
 • Тема брошюры – безопасность путей передвижения, с основным вниманием на падения, которые произошли по вине того, что человек поскользнулся или споткнулся. Описано, какие ситуации приводят к падению и приводятся примеры произошедших несчастных ... Show more ...
 • E-grāmata: Teedeehituse ohud [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 4.58 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552863)
 • Tööinspektsiooni poolt koostatudtrükises juhitakse tähelepanu teedeehitusel esinevatele ohtudele, kirjeldatakse õigusaktide nõudeidning antakse soovitusi ohutuse tagamiseks ja tööõnnetuse vältimiseks. Trükis on suunatudtööandjale, ... Show more ...
 • E-grāmata: Töötaja meelespea [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 2.39 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552832)
 • Trükisest leiab võimalikultlaiapõhjalist informatsiooni töösuhete kohta(mõeldud ka neile inimestele,kellel on kerge vaimne või psüühiline puue). Show more ...
 • E-grāmata: Töötervishoid ja tööohutus kaubanduses,toitlustuses ja majutuses [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 1.87 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592135)
 • brošüüris antakseülevaade kaubanduses, toitlustuses ja majutuses esinevatest ohuteguritest – kuidas neid ära tundaja mida teha, et need mõjutaksid töötajate tervist võimalikult vähe. Käsitlemist leiavad tööd, mis onseotud põhiliselt istumise või ... Show more ...
 • E-grāmata: Uus töötaja ettevõttes [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 2.92 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592197)
 • Brošüüri eesmärk on selgitada,kuidas saada uuest töötajast vanaks olijaks ja sealjuures terveks jääda. Lisaks antakse ülevaadetöölepingust, muudest kokkulepetest, dokumentidest ja tingimustest, millega tasub arvestada.Samuti saab teavet juhendamise ... Show more ...
 • E-grāmata: Töö-ja puhkeaeg [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 3.23 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949957361)
 • Trükis annab lühiülevaate Eestis töölepingu seadusealusel töötavate inimeste töö- ja puhkeaja nõuetest. Trükisest leiab palju illustreerivaid näiteid töötajapuhkeaja arvestuse kohta. Show more ...
 • E-grāmata: Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 3.13 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592180)
 • Brošüüri teemaks on ohtlike kemikaalideohutu käitlemine. Brošüüris on juttu sellest, mis on ohtlik kemikaal ja kuidas kemikaal võib inimeseorganismi sattuda ning millist mõju avaldada. Samuti on juttu kemikaali ohutuskaardist jameetmetest, mida ... Show more ...
 • E-grāmata: New Employee in a Company [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 2.51 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592227)
 • This booklet gives an overview of the employment contract and other agreements, documents and conditions that must be taken into consideration. It also provides information on the organisation of training, adjusting the workplace and tools suitable ... Show more ...
 • E-grāmata: The ABCs for a Starting Entrepreneur [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 3.05 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949552955)
 • This publication gives some pointers and suggestions on how to achieve a good working environment and how to organize employment relationships. Show more ...
 • E-grāmata: Eelista töölepingut [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 2.68 Mb, Izdevniecība: Tööinspektsioon, ISBN-13: 9789949592258)
 • Brošüüris antakse ülevaadeEesti seadustest, mis reguleerivad töötamisega seotud eluvaldkondi. Lugejad saavad teada misvahe on töölepingul ja käsunduslepingul, miks on töötajale kasulik sõlmida tööleping ning millisedsotsiaalsed tagatised kaasnevad ... Show more ...
 • E-grāmata: Leiutiste kaitsmine [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2017, , 0.44 Mb, Izdevniecība: Patendiamet, ISBN-13: 9789949990108)
 • See raamat on mõeldud neile, kes on tulnud mõttele kaitsta oma leiutis ja esitada Patendiametile patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus. Raamat ei ole üksikasjalik juhend taotluse koostamiseks ja esitamiseks, vaid pigem selgitab ... Show more ...
 • E-grāmata: Kuidas õpilasi motiveerida [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2016, epub;pdf, Izdevniecība: SA Archimedes, ISBN-13: 9789949481736)
 • Spetsiaalselt õpetajatele kirjutatud raamat kirjeldab tervet hulka teadusuuringutele tuginevaid põhimõtteid õppima motiveerimiseks. Sellele keskendumine viib arutelu loomulikku rada pidi konkreetsete klassis kasutatavate strateegiate juurde. ... Show more ...
 • E-grāmata: Teadvuse anatoomia [e-book]

 • (Izdošanas datums: 2016, , 3.02 Mb, Izdevniecība: Elford Press, ISBN-13: 9789949977536)
 • Me elame kurdistava müra keskel; äreval, kiiretempolisel ajastul, kus enamikul meist pole aega ega tahtmist näha kaugemale lähimast tunnist. Tõeline elu aga kasvab meie sees. Iga intelligentne inimene, kes on võimeline sügavamaks süvenemiseks ning ... Show more ...