Privātuma politikaPēdējoreiz labots: 24.05.2018

Klienta datu apstrādes principi

Turpmāk izklāstīts Krisostomus klientu datu apstrādes mērķis, sastāvs, veids un klasifikācija.

Kas ir klients?

Klients ir privāta vai juridiska persona, kas stājusies līgumattiecībās ar SIA Krisostomus Latvija t.i. ir iesniegusi pasūtījumu.

Kas ir klienta dati?

Klienta dati ir jebkura informācija, kādu klients ir iesniedzis SIA Krisostomus Latvija, kas tādējādi tapusi zināma SIA Krisostomus Latvija (piemēram, bet ne tikai, Klienta vārds, telefona numurs, adrese, darījuma informācija).

Kas ir Klienta datu apstrāde?

Klienta datu apstrāde ir jebkāda darbība, kas tiek veikta saistībā ar Klienta datiem (t.sk. datu vākšana, uzglabāšana, organizēšana, saglabāšana, modificēšana, izpaušana, piekļuves nodrošināšana, pieprasījumu un izguves veikšana, lietošana, pārsūtīšana, savstarpēja izmantošana, apvienošana, aizvēršana, dzēšana un iznīcināšana).

Kas ir Klienta datu turētājs?

Klienta datu turētājs ir SIA Krisostomus Latvija, Bookshop Krisostomus (Raekoja plats 11, 51004, Tartu, Republic of Estonia). Pilnvarotie Klienta datu apstrādātāji ir AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, DPD Eesti AS, Cargobus OÜ.

Kas ir trešā puse?

Trešā puse ir fiziska vai juridiska persona, kas nav SIA Krisostomus Latvija klients vai Pilnvarots Klienta datu apstrādātājs.

Kādi dati tiek apstrādāti?

SIA Krisostomus Latvija apkopo sekojošus Klienta datus:

 1. Klienta vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu;
 2. Uzņēmuma reģistrācijas numuru;
 3. Dzīvesvietas vai atrašanās vietas adresi;
 4. Konta numuru;
 5. Kontaktinformāciju;
 6. Darījuma informāciju (informācija par pirkumu, ko izdara Klients);
 7. Informācija par ieradumiem, vēlmēm un to apmierināšanu (piemēram, bet ne tikai, darbības pakalpojuma izmantošanas laikā, pakalpojuma izmantošana, apmierinātība un informācija saistībā ar sūdzībām);
 8. 8. Informāciju, ko iesniedz Klients (cita informācija, kas nav sensitīva personīgā informācija), ieskaitot tiesības SIA Krisostomus Latvija saglabāt pasūtījumus un instrukcijas, ko sniedzis Klients komunikācijas laikā (piemēram, pa telefonu vai izmantojot tīmekli).

Saskaņā ar likumu, SIA Krisostomus Latvija ir tiesības apstrādāt arī tādus Klienta datus, kas nav minēti šajā Līgumā.

Kādi ir Klienta datu apstrādes mērķi?

SIA Krisostomus Latvija apstrādā Klienta datus sekojošiem mērķiem:

 1. Lai tiktu izpildīts līgums ar Klientu;
 2. Pārkāptu vai apstrīdētu tiesību aizsardzība (piemēram, informācijas nodošana tiesā);
 3. Lai labāk izprastu Klienta vēlmes un, tādējādi, spētu piedāvāt atbilstošu augstas kvalitātes pakalpojumu;
 4. No tiesību aktiem izrietošo pienākumu izpilde (piemēram, datu pārsūtīšana izmeklēšanas struktūrai).

Kādos gadījumos SIA Krisostomus Latvija izpauž Klienta datus?

Klienta dati ir konfidenciāli. Dati netiek izpausti un nav pieejami trešajām pusēm bez iepriekšējas klienta piekrišanas, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

SIA Krisostomus Latvija ir noslēgusi līgumu par sniegtās informācijas konfidenciālu izmantošanu sadarbībā ar pasta pakalpojumu sniedzējiem.