Lai noskaidrotu, vai pasûtîjumu iespçjams saòemt lîdz Ziemassvçtkiem, lûgums sazinâties ar mums pa e-pastu – kriso@kriso.lv
217 (Râda 1 - 20)

Estonian E-books

  • 2. E-book: Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK: 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2018, , 2.95 Mb, Izdevniecîba: Rafiko Kirjastus OÜ, ISBN-13: 9790540023317)
  • Austatud laulu- ja kandlemuusika sõber Tihti laulavad peolised koos meiega kaasa. Kuid paljud on kurtnud, et kõikide laulude sõnad ei ole väga hästi meeles ja oleks hea näha laulusõnu paberil. Kogusime siia laulikusse kokku kõige sagedamini ... Show more ...
  • 3. E-book: Lingvistiline mets [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2018, , 1.13 Mb, Izdevniecîba: Valdur Mikita ( Kirjastus Välgi metsad ), ISBN-13: 9789949723119)
  • Lingvistiline mets on sülem inspireerivaid ja ebaharilikke mõtteid eesti keelest, loodusest ja kultuurist. See on kosutav lugemine kõigile, kes otsivad vastust küsimusele, miks on Eesti maagiline paik. Raamatus on juttu seentest, putukatest, ... Show more ...
  • 5. E-book: Infoteadused teoorias ja praktikas [e-book]

  • Sçrija : GIGANTUM HUMERIS
  • (Izdoðanas datums: 2017, , 2.26 Mb, Izdevniecîba: Tallinna Ülikooli Kirjastus, ISBN-13: 9789985588376)
  • Esimene eestikeelne infoteaduse kõrgkooliõpik on valminud eesmärgiga käsitleda infoteaduse olulisemaid teemavaldkondi ja luua kontekst infoteaduste mõistmiseks. Õpik loob üldise arusaama infoteadusest ning selle kasutajad saavad oma teadmisi ... Show more ...
  • 6. E-book: Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus [e-book]

  • Sçrija : GIGANTUM HUMERIS
  • (Izdoðanas datums: 2017, , 3.44 Mb, Izdevniecîba: Tallinna Ülikooli Kirjastus, ISBN-13: 9789985588338)
  • Õpik annab ülevaate sotsiaalteaduste põhilistest meetoditest uurimismaterjali kogumisel ja kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel analüüsimisel. Tutvustatakse meetodite praktilisi eeliseid ja piiranguid, samuti teadusliku kirjutamise ja sotsiaalteadlase ... Show more ...
  • 7. E-book: Eesti ühiskond kiirenevas ajas [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2017, , 24.71 Mb, Izdevniecîba: Tartu Ülikooli Kirjastus, ISBN-13: 9789949775231)
  • Käesolev raamat annab tervikliku ülevaate Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti ühiskonna muutumist käsitleva pikaajalise uurimisprojekti „Mina. Maailm. Meedia“ peamistest tulemustest. Analüüsi aluseks on viiel korral (2002, 2005, 2008, ... Show more ...
  • 8. E-book: Mõtted [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2017, epub, Izdevniecîba: Loomingu Raamatukogu, ISBN-13: 9789949563630)
  • Vihik sisaldab mitmekülgse literaadi Mihkel Muti (sünd. 1953) skeptilisi ja tundelisi mõtisklusi elust, kunstist, ajaloost, mälust, jumalast, loomadest, armastusest jne.101. leheküljelt leiab lugeja kokkuvõtte, „... lause, mis on mulle isegi tervest... Show more ...
  • 9. E-book: Tung ja kannatlikkus [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2017, epub, Izdevniecîba: Loomingu Raamatukogu, ISBN-13: 9789949563616)
  • Ühe tuntuma nüüdisaegse prantsuskeelse Belgia kirjaniku Jean-Philippe Toussainti (sünd. 1957) raamat, mida autor on ise nimetanud oma mänguliseks autoportreeks. Kogumik sisaldab esseid kirjanikuelu köögipoolest: millal ja miks otsustas ta kirjutama ... Show more ...
  • 10. E-book: Suur pettumus ehk humanismi kriis [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2017, , 0.78 Mb, Izdevniecîba: Hardman OÜ, ISBN-13: 9789949984428)
  • Vaid harva juhtub, et mõni inimene või mõni raamat ajaga mitte ei vanane, vaid nooreneb. Tuntud ajaloolase Lauri Vahtre “Suur pettumus” on selline erand. Esmatrükist möödunud aastatega pole see mitte iganenud, vaid muutunud ajakohasemaks ja ... Show more ...
  • 11. E-book: Loomispäevik [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2016, epub, Izdevniecîba: Loomingu Raamatukogu, ISBN-13: 9789949563388)
  • Kas on võimalik olla egoist kella üheksast viieni ja altruist õhtul? Kas on võimalik olla egoist kunstis ja altruist oma õpetuses? Romaanikirjanik ja esseist vaatleb loominguliste abielupaaride – Scott ja Zelda Fitzgerald, George Sand ja Alfred de ... Show more ...
  • 13. E-book: Saatuse sõrmed [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2015, epub, Izdevniecîba: Loomingu Raamatukogu, ISBN-13: 9789949563180)
  • Alf Henrikson(1905‒1995)Rootsi armastatud luuletaja, ajalehemehe ja polühistori mõttemäng teemal: mis oleks saanud, kui…? Missugune oleks meie maailm, kui Saksamaa oleks jõudnud visata aatomipommi Los Alamose peale? Mis oleks saanud, kui Martin ... Show more ...
  • 14. E-book: Inimese õigus: abiks inimõiguste õpetajale ja huvilisele [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2015, , 8.51 Mb, Izdevniecîba: MTÜ INIMÕIGUSTE INSTITUUT, ISBN-13: 9789949967414)
  • Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks gümnaasiumiastme ainetundides,eeskä t ühiskonnaõpetuses ja ajaloos, ent ka teistes õppeainetes inimõigustekäsitlemisel. Samu i on materjal kasutatav kutsehariduses jatäiskasvanukoolituses ning sotsiaalainete ... Show more ...
  • 15. E-book: Kompass: noorte inimõigushariduse käsiraamat.2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon [e-book]

  • (Izdoðanas datums: 2015, , 26.18 Mb, Izdevniecîba: MTÜ INIMÕIGUSTE INSTITUUT, ISBN-13: 9789949967407)
  • Üks 21. sajandi tähtsamaid väljakutseid on tagada inimõigused kõigile.Euroopa Nõukogu tegeleb pidevalt inimõiguste valdkonnas esile kerkivate uuteküsimustega. Inimõigusi ei saa siiski teostada üksnes juriidiliste menetluste abil.Inimõiguste ... Show more ...
  • 16. E-book: Revolutsioon kui ilus haigus [e-book]

  • Sçrija : Avatud Eesti Raamat
  • (Izdoðanas datums: 2015, epub, Izdevniecîba: Hendrik Lindepuu Kirjastus, ISBN-13: 9789949962716)
  • Arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult.Raamatutega Horror metaphysicus, Religioon, Miniloengud maksiprobleemidest ja Mida küsivad meilt suured filosoofid Eestiski suure populaarsuse võitnud Poola ... Show more ...
  • 17. E-book: Peksta ja kallistada. Arvamuslugusid Eestist ja eestlastest [e-book]

  • Sçrija : "Eesti Ekspress" raamat
  • (Izdoðanas datums: 2015, , 0.28 Mb, Izdevniecîba: Tõnn Sarv, ISBN-13: 9789949383061)
  • Tõnn Sarv ei ole tavaline eestlane. Võib-olla varem oli, aga pärast seda kui ta Taimaale elama sattus, näeb ta Eesti elu mõnevõrra teistmoodi. Piltlikult öeldes isegi nii, nagu vaataks ta seda kusagilt teiselt planeedilt. Kaugelt Taimaalt, kus - ... Show more ...
  • 18. E-book: Sõna jõud [e-book]

  • Sçrija : MIDAGI HINGELE
  • (Izdoðanas datums: 2015, , 0.19 Mb, Izdevniecîba: Kristel Vilbaste ( Mikk Sarv ), ISBN-13: 9789949382651)
  • Meest sõnast, härga sarvest. Nii nagu härja sarvede külge kinnitatud ike tõmbab liikuma rasked koormad ja künnab üles kivised põllud, on ka öeldud sõnal suur jõud, mis võib luua või hävitada. Sõnale annab jõu mõte. Mida rohkem mõtteid seondub ... Show more ...
 
Ja turpmâk vçlaties saòemt informâciju par jaunâm grâmatâm atbilstoði izvçlçtajiem kritçrijiem, lûdzu ierakstiet e-pasta adresi.
 • Tçma: Culture
Jûsu e-pasts:

Refine By